Nâmê?? Annâ

AlTêr?? 13

Vêrqêbên?? yââââ <'3

Wâ'z îsh mâq?! Mêînên Frêûnd <'333 mêînê Frêûndê <'33 mêîn dôqqî <'3333

shôppên <'3 chûckiê'z <'3 &nd nôch méeHr <'333

Wâ'z îch neT lêîdên kânn?! Dûmmê Fô**ên! pâar lêûT'z ûsw. :p